Speakers

Apache APISIX Summit Asia 2022

Ming Wen

Ming Wen

Co-Founder
@ API7.ai

Yuansheng Wang

Yuansheng Wang

Co-Founder & CTO
@ API7.ai

Sheng Wu

Sheng Wu

Founding Engineer
@ Tetrate

Kevin Xiong

Kevin Xiong

Partner
@ Matrix Partners

Mark Shan

Mark Shan

Chair of Open Source Alliance
@ Tencent

Yeliang Wang

Yeliang Wang

Partner & VP of Technology
@ API7.ai

Yubo Wang

Yubo Wang

Head of GCR Developer Relations
@ Amazon Web Services

Ray Zhou

Ray Zhou

Head of KubeSphere Cloud Native Group
@ QingCloud

Trista Pan

Trista Pan

Co-Founder & CTO
@ SphereEx

Jia Zhai

Jia Zhai

Co-Founder
@ StreamNative

Heng Du

Heng Du

Senior Technical Expert
@ Alibaba Cloud

Chaofan Wang

Chaofan Wang

Senior Engineer on TKE Team
@ Tencent Cloud

Jintao Zhang

Jintao Zhang

Technical Expert
@ API7.ai

Chao Zhang

Chao Zhang

Technical Expert
@ API7.ai

Qi Gu

Qi Gu

Technical Expert of Cloud Native Platform
@ Alibaba Cloud

Rui Chen

Rui Chen

Expert Engineer
@ Tencent

Qing Chen

Qing Chen

Ops Architect
@ Excelliance Tech

Shengwei Pan

Shengwei Pan

Product Development Engineer
@ Alibaba Cloud

Jean-Philippe GOUIN

Jean-Philippe GOUIN

Product Manager
@ VMware Tanzu Labs

 Daniel Kocot

Daniel Kocot

Head of API Experience & Operations
@ Codecentric

Wenjie Shi

Wenjie Shi

Senior Development Engineer
@ Snowball Finance

Zhuo Chen

Zhuo Chen

Senior System Development Engineer
@ UPYUN

Lilin Hu

Lilin Hu

R&D Director
@ Beeto

Qiang Zhang

Qiang Zhang

Leader of Cloud Platform Gateway
@ WPS

Jian Zhou

Jian Zhou

Senior Java Development Engineer
@ Huya

Yonghui Lu

Yonghui Lu

Software Development Engineer
@ Essence Securities